CVP

Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)

De Stichting heeft een onafhankelijke Cliëntenvertrouwenspersoon, de heer,  bereikbaar op vertrouwenspersoonS12S@gmail.com

De Cliëntenvertrouwenspersoon staat desgewenst cliënten bij die overwegen een klacht in te dienen, hetzij bij de Stichting zelf, hetzij bij de Klachtencommissie (zie ook Klachtenbehandeling en Privacy). Ook kan de Cliëntenvertrouwenspersoon cliënten bijstaan wanneer zij de kwestie met de betrokken medewerker, diens leidinggevende of de bestuurder willen bespreken.

Klachten van familie of andere naastbetrokkenen van cliënten worden in principe niet in behandeling genomen door de Cliëntenvertrouwenspersoon. Zij worden rechtstreeks verwezen naar de coördinerend begeleider of de bestuurder.

Aan het inschakelen van de Cliëntenvertrouwenspersoon zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.