Een Safe House voor verslaafden

Stichting 12 Stappen is  in juli 2006 door Stichting 12 Stappen opgericht. Wij exploiteren  verschillende Safe House locaties in Amsterdam.

Middels een Safe House wordt een veilige woonplek geboden aan:

 • Alcoholisten en/of drugsverslaafden die hulp zoeken.
 • Herstellende alcoholisten/verslaafden die al een 12-stappen behandeling hebben doorlopen en die nog geen veilige woonplek hebben.
 • Herstellende alcoholisten/verslaafden die in een Safe House willen verblijven en daarbij een 12-stappen dagbehandeling willen doorlopen.

Begeleiding van verslaafden en herstellende verslaafden

Binnen een Safe House wordt begeleiding gegeven met de focus op een clean leven opbouwen en reïntegratie in de samenleving.

 

Begeleiding wordt vormgegeven door:

 • Groepsbegeleiding (aansluitend op een 12-stappen behandeling).
 • Eén op één begeleiding.
 • Het opzetten van een terugvalpreventieplan.
 • Het leren van eigen verantwoording nemen.
 • Het zoeken van betaald werk of vrijwilligerswerk.
 • Het vinden van juiste scholing.
 • Het eventueel herstellen van communicatie met familie.
 • Het opzetten van een nieuw sociaal netwerk.

Financiering vindt deels plaats door subsidie van de gemeente Amsterdam en door individuele PGB’s .