Privacy

Binnen de Stichting 12 Stappen bestaat een privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels de instelling en de medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers van cliënten.

Dit reglement kunt u opvragen of inzien via uw begeleider of de administratie.